Vinn en halvårsförbrukning gröt!

Kul att du hittat hit! För att delta i tävlingen ska du svara på frågorna och fylla i dina uppgifter. 1:a pris är gröt från Semper till ett värde av 1400 kr och 2:a-10:e pris är gröt från Semper till ett värde av 800 kr. Vinsterna levereras i form av Semper varucheckar. Kampanjen pågår till och med 15 november 2018. Lycka till!JaNej

Genom att delta i tävlingen så godkänner du villkoren.


Tävlingen anordnas av Bambino Mam AB, Box 1144, 111 81, Stockholm och pågår under perioden 10 augusti till den 15 november 2018. 1 vinnare får värdecheckar från Semper till ett värde av 1400 kr. 9 vinnare får värdecheckar från Semper till ett värde av 800 kr. Checkarna är giltiga till 2019-02-28 och kan användas i valfria dagligvarubutiker i Sverige. För att delta som tävlande ska du vara en fysisk person som har fyllt 18 år och är bosatt i Sverige. Vinnarna kontaktas per mail senast den 22 november 2018 och publiceras även på vår facebooksida @BambinoSverige. En jury kommer välja 1 vinnare som svarat rätt på frågan samt lämnat den bästa motiveringen samt 9 vinnare som svarat rätt på frågan samt lämnat de näst bästa motiveringarna. Juryn består av representanter från Bambino Mam. Juryns beslut kan inte överklagas. Vinsterna i tävlingen kan inte bytas mot kontanter eller andra produkter. Vinnarna svarar för eventuell vinstskatt. Bambino Mam AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i samband med tävlingen. Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att administrera tävlingen genom att t.ex. publicera vinnarna, leverera vinsterna och kommunicera med dig som deltagare. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig. De personuppgifter som behandlas är kontaktuppgifter. Uppgifterna sparas till dess alla vinnare kontaktats och fått sin vinst skickad till sig, dock som längst till den 31 januari 2019 om inget annat godkänts. Har du frågor om vår personuppgiftsbehandling kan du kontakta oss på konsumentkontakt@bambino-mam.se. I samband med att vi behandlar dina personuppgifter kommer de att överföras till våra leverantörer av IT-system och marknadsföringstjänster. Vi säkerställer att samtliga mottagare behandlar dina personuppgifter för de ändamål som anges här och att de tillämpar lämpliga säkerhetsåtgärder vid behandlingen. Överföringen till sådana mottagare är nödvändig för våra berättigade intressen. Du är inte skyldig att lämna dina personuppgifter. Om du väljer att inte lämna dina personuppgifter kan du dock inte delta i tävlingen. Du kan närsomhelst begära tillgång till, rättelse, begränsning, radering, överföring av dina uppgifter till annan personuppgiftsansvarig, av dina personuppgifter. Observera att om du begränsar vår behandling av dina personuppgifter så kan inte vi utföra vårt åtagande och därmed säkerställa att du kan delta i tävlingen. Du har även rätt att närsomhelst inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.