Material

Bambino vill ta ansvar och ha ett engagemang i samhället utanför företaget. Det ligger i våra värderingar att skapa glädje i vardagen för såväl föräldrar som barn, och vi tycker att alla barn förtjänar en trygg start i livet.

Barns kroppar är inte färdigutvecklade och därför mer känsliga för kemikalier än vuxnas. Av den anledningen är lagstiftningen och standarderna för barnprodukter extra omfattande. För Bambino är det en självklarhet att våra produkter ska uppfylla de krav som dessa lagar och standarder ställer. Under respektive produkt kan du läsa om vilka material produkten består av och vilka standarder produkten möter. Samtliga material som vi använder är godkända att använda i barnprodukter. Alla våra produkter är fria från BPA och Ftalater.

Ekologiska plaster

Vi får frågor då och då om varför vi inte använder biogen eller återvunnen plast i våra produkter. Biogen plast (material som bildas av levande organismer) har för närvarande inte den nödvändiga värmebeständigheten eller den höga graden av okrossbarhet som Bambinos kvalitetsriktlinjer för hygien och säkerhet kräver. Hos återvunnen plast går det inte att säkerställa att den återvunna plasten är tillräckligt ren för att kunna användas i våra produkter. Så länge man inte kan dokumentera vilka olika material, vilka beståndsdelar och vilken renhetsgrad som blandas i återvinningsanläggningen, kan man heller inte vara säker på att det återvunna materialet är ofarligt ur hälsosynpunkt. Av sådan plast vill vi inte tillverka produkter som barn ska använda.

Återvinn våra produkter och förpackningar

Våra produkter och förpackningar kan och bör återvinnas! Plastförpackningar slängs i plaståtervinningen och papper i pappersåtervinningen. Det är viktigt att sortera plast och papp separat. På produkten eller produktetiketten framgår vilka material respektive produkt består av. Vår bomullshaklapp Drooly Baby sorteras som brännbara grovsopor medan Easy Wipe sorteras som mjuk plast.

Tack för att du hjälper oss värna om miljön!