• Om oss

 • Om oss

 • Integritetspolicy

 • Material

 • För återförsäljare

 • Kundtjänst

 • Kontakta Oss

 • Reservdelar

 • Reklamationer

 • Frågor och Svar

 • Villkor

 • Handla & Betala

 • Frakt & Leverans

 • Köpvillkor

 • Ångerrätt & Returer

Om oss
Om oss

Välkommen till Bambino!

En plats för dig som behöver funktionella och smarta produkter till ditt barns matstund eller vill ha recept, tips och inspiration kring barn och mat. Bambinos kärnvärden är enkelhet, funktion och glädje i vardagen. Med våra smarta, funktionella och färgglada produkter vill vi underlätta matstunden för dig och ditt barn och bidra till matglädje i vardagen.

Bambino har underlättat för barn och föräldrar sedan 1950-talet. Grunden för vår verksamhet är gedigen erfarenhet av barns behov och välbefinnande. Vår produktutveckling sker på huvudkontoret i Stockholm och baserar sig på ditt och ditt barns behov. Vi lyssnar och lär av er, det är ju ni som vet bäst vad ni behöver! Det gör vi bland annat genom vår årliga tävling Colors by You, där vi låter er konsumenter färgsätta och rösta fram nya färger på våra populära matningsskedar.

Våra produkter säljs idag i Sverige, Norge och Danmark. Varumärket ägs av svenska företaget Bambino Mam AB, som i sin tur är ett helägt dotterbolag till österrikiska MAM Babyartikel GesmbH.

Integritetspolicy

Bambino är en del av Bambino Mam AB. För oss på Bambino Mam är det viktigt att du och dina personuppgifter behandlas ansvarsfullt med hänsyn till din integritet och att du får reda på vilken information vi samlar in om dig, hur vi använder den samt hur vi gör det. Denna policy beskriver även dina rättigheter och hur du går till väga för att utöva dina rättigheter.

Vilken information samlar vi in?

Bambino Mam samlar in och behandlar information inom de användningsområden som anges nedan.
När du använder våra tjänster eller handlar hos oss kan du direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du genomför ett köp tex. via bambino.se eller reklamerar en produkt.

Information du ger till oss, vilket kan vara:

Person- och kontaktinformation - namn, e-postadress, mobiltelefonnummer, faktura- och leveransadress etc.
Betalningsinformation - fakturainformation, bankkontonummer etc.

Information vi samlar in om dig - när du använder våra tjänster kan vi komma att samla in följande information:

Inhämtande av adressuppgifter – på begäran av dig kan adressuppgifter hämtas för att underlätta köp.
Information om varor/tjänster - detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.
Finansiell information – betalningsuppgifter och betalningshistorik, kreditinformation, orderinformation.
Information om hur du använt vår hemsida- t.ex. hur du nådde oss och hur du använder våra tjänster.
Enhetsinformation - t.ex. IP-adress.

Vad gör vi med din information

I samband med att du köper varor eller tjänster hos bambino.se kan dina personuppgifter komma att sparas och de används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster.
Med stöd av köpeavtalet kommer dina personuppgifter att behandlas för att:
• Genomföra ditt köp av varor och tjänster och vid behov verifiera din identitet för tex. kreditköp
• Ge dig kundsupport och information om produkter och tjänster som du ber oss om
• Leverera varor och tjänster
• Eventuella reklamationsärenden
• Administrera, utveckla och testa våra system som våra tjänster tillhandahålls i

Om du ger ditt samtycke kommer dina personuppgifter att behandlas för att:
• Administrera ditt kundkonto
• Eventuella nyhetsbrev
• Eventuella pressmeddelanden
• Kakor/Cookies eller liknande tekniker

Bambino Mam behandlar även personuppgifter med stöd av intresseavvägning såsom:
• Förbättra våra sortiment och tjänster och de system som de tillhandahålls i t.ex. genom felsökning, dataanalys, testning etc
• Spara påbörjad orderläggning/kundkorg

Bambino Mam kommer även samla in och behandla personuppgifter för att följa tillämplig lagstiftning som t.ex. bokföringslag, skattelagstiftning.

Kommunicera med dig

Bambino Mam kan även komma att använda dina uppgifter för att kommunicera med dig via utskick, telefon samt elektroniskt. Vi kan komma att rikta erbjudande till dig baserat på tidigare köp samt även bjuda in dig till att deltaga i kundundersökningar/affärsutvecklingsinitiativ. Om du inte vill mottaga riktad kommunikation från oss kan maila till personuppgifter@bambino-mam.se.
Observera att en ändring inte alltid gäller omedelbart. Vi kommer uppfylla din begäran så snart som det är praktiskt möjligt och strävar efter att senast ändra 30 dagar efter att vi mottagit din begäran.

Vilka kan vi komma att dela din information med

För att kunna tillhandahålla våra tjänster samt leverera dina varor till dig kan vi komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter.
Leverantörer, underleverantörer samt bolag inom Bambino Mam-koncernen: För att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig samt för andra syften beskrivet i den här policy kan Bambino Mam komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer samt bolag inom Bambino Mam-koncernen.
Betal- och kreditbolag - För att hantera dina betalningar kan dina uppgifter delas med finansiella aktörer. Om du väljer att använda kredittjänster som tillhandahålls via våra partners kommer dina personuppgifter delas med betal- och kreditbolag.
Myndigheter- Pga. lagkrav eller med ditt godkännande kan Bambino Mam komma att dela dina uppgifter med myndigheter såsom Skatteverket, Polisen eller andra myndigheter.

Säkerhet

Vi strävar efter att skydda dina personuppgifter och upprätthåller lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, användning, åtkomst, förlust, ändring eller skada av dina personuppgifter.
Endast Bambino Mam eller våra underleverantörers anställda som behöver åtkomst till dina personuppgifter för en specifik uppgift kommer att få åtkomst till dina personuppgifter.

Vad vi inte kommer göra med dina uppgifter

Vi kommer inte sälja dina personuppgifter till tredje part utan ditt tillstånd.

Vart sparar vi dina uppgifter

Vi kommer till allra största del hantera dina personuppgifter inom EU/ESS. Om personuppgifter överförs till eller behandlas i ett land utanför EU/EES kommer Bambino Mam vidta nödvändiga och alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå som är jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge spara vi dina uppgifter

Vi kommer endast behålla dina personuppgifter så länge som behövs för att uppfylla de syften som specificerats i denna policy. När vi sparar din data för andra syften t.ex. för att uppfylla krav på bokföring, sparar vi dina uppgifter endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte. Vi kommer genomföra regelbundna gallringar och ta bort personuppgifter om inte längre behövs.

Dina rättigheter

Rätt att få tillgång till din data - Du kan begära en kopia av de uppgifter vi har om dig samt verifiera den information vi har om dig. Kopian är kostnadsfri och vi strävar efter att ge dig svar inom 30 dagar.

Rätt till rättelse - Du har rätt att få felaktig eller ofullständig information om dig själv ändrad/rättad.

Rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd") - Om du inte lägre vill att vi sparar dina uppgifter har du rätt att få dina uppgifter raderade förutsatt att de inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som t.ex. bokföringslagen som gör att vi inte genast kan radera delar av din data. Vi kommer i de fall endast spara den data som vi är skyldiga enlighet lag att hålla. Om behandlingen baseras på samtycke och detta återkallas så kommer dina uppgifter raderas.

Rätt att begränsa - Du har rätt att kräva att behandlingen begränsas om något av följande är tillämpligt:
• om du bestrider att personuppgifterna är korrekta
• behandlingen är olaglig
• vi behöver inte längre uppgifterna men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk

Rätt att invända - Du har rätt att invända mot behandling om den lagliga grunden för din behandling är intresseavvägning eller allmänt intresse.

Rätt till dataportabilitet - Du har rätt att få de personuppgifter som du tillhandahållit till oss som behandlas automatiskt överfört till dig själv eller en ny personuppgiftsansvarig om den lagliga grunden är samtycke eller att behandlingen varit nödvändig för att fullgöra ett avtal och detta inte påverkar tredje parts rättigheter på ett ogynnsamt sätt.

Rätt att återkalla samtycke - Du har när som helst rätt att återkalla eventuella samtycken som du givit Bambino Mam.

Rättigheter vid profilering - Du har rätt att inte bli föremål för beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, och som kan få rättsliga följder eller motsvarande för dig. Detta gäller dock inte:
• om det är nödvändigt för ingående eller fullgörande av avtal med dig,
• om det är tillåtet enligt gällande lagstiftning,
• eller om du har samtyckt till behandlingen.

Kontakta oss

Personuppgiftsansvarig är Bambino Mam AB som svenskt bolag registrerad hos Bolagsverket med organisationsnummer 556392-2318 och har sitt säte i Stockholm.
Om du har frågor angående hanteringen av dina personuppgifter är du välkommen att maila oss på personuppgifter@bambino-mam.se alternativ ringa 08-545 180 72.

Tillsynsmyndighet

Datainspektionen är den tillsynsmyndighet som i Sverige övervakar att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen. Om du anser att Bambino Mam behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Telefonnummer: 08-657 6100
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Uppdateringar

Bambino Mam förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera i denna policy.

Material

Bambino vill ta ansvar och ha ett engagemang i samhället utanför företaget. Det ligger i våra värderingar att skapa glädje i vardagen för såväl föräldrar som barn, och vi tycker att alla barn förtjänar en trygg start i livet.

Barns kroppar är inte färdigutvecklade och därför mer känsliga för kemikalier än vuxnas.
Av den anledningen är lagstiftningen och standarderna för barnprodukter extra omfattande. För Bambino är det en självklarhet att våra produkter ska uppfylla de krav som dessa lagar och standarder ställer. Under respektive produkt kan du läsa om vilka material produkten består av och vilka standarder produkten möter. Samtliga material som vi använder är godkända att använda i barnprodukter. Alla våra produkter är fria från BPA och Ftalater.

Ekologiska plaster
Vi får frågor då och då om varför vi inte använder biogen eller återvunnen plast i våra produkter.

Biogen plast (material som bildas av levande organismer) har för närvarande inte den nödvändiga värmebeständigheten eller den höga graden av okrossbarhet som Bambinos kvalitetsriktlinjer för hygien och säkerhet kräver.

Hos återvunnen plast går det inte att säkerställa att den återvunna plasten är tillräckligt ren för att kunna användas i våra produkter. Så länge man inte kan dokumentera vilka olika material, vilka beståndsdelar och vilken renhetsgrad som blandas i återvinningsanläggningen, kan man heller inte vara säker på att det återvunna materialet är ofarligt ur hälsosynpunkt. Av sådan plast vill vi inte tillverka produkter som barn ska använda.

Återvinn våra produkter och förpackningar
Våra produkter och förpackningar kan och bör återvinnas! Plastförpackningar slängs i plaståtervinningen och papper i pappersåtervinningen. Det är viktigt att sortera plast och papp separat.
På produkten eller produktetiketten framgår vilka material respektive produkt består av. Vår bomullshaklapp Soft Bib sorteras som brännbara grovsopor medan Wipe Off Bib sorteras som mjuk plast.

Tack för att du hjälper oss värna om miljön!

För återförsäljare

Är du återförsäljare av Baby produkter i Sverige eller Danmark; och intresserad av att sälja Bambino produkter? Besök Bambino Mam egen kundwebb här .

Are you interested in becoming a distributor of Bambino products in your country? Contact us at: order@bambino-mam.se and we will get in touch with you!

Kundtjänst
Kontakta Oss

Konsumentkontakt

Konsumentkontakt hjälper dig med dina frågor kring våra produkter.

Telefon: 08-545 180 70

Telefontid:
Mån-Tors: 8:30-17:00
Fre: 8:30-15:00

Email: konsumentkontakt@bambino-mam.se

Information gällande villkor för retur hittar du här.

Här kan du hitta de vanligaste frågorna och svaren.

Reservdelar

Här kan du köpa sugröret till Snack ’n’ Sip! Cup som reservdel.

Barnmugg med snacksfack - turkos

 

 

 

 

 

 

 

 

Här kan du köpa den mjuka drickpipen till Easy Sip! Mugg som reservdel.

Spillfri mugg med mjuk drickpip turkos

Reklamationer

Är du inte nöjd med din Bambino produkt får du gärna skicka den som en reklamation till oss. Vi på Bambino gör allt vi kan för att hjälpa till att spåra eventuella fel och brister.

Så här reklamerar du en produkt från Bambino

Frågor och Svar

Går det att köpa reservdelar till era produkter?

Ja, vissa utvalda delar finns att köpa som reservdel i vår webbshop. Sugröret till Snack-n-sip! ALLT-I-ETT BARNMUGG  finns att köpa som reservdel här.

Här kan du köpa den mjuka drickpipen till Easy Sip!SPILLFRI BARNMUGG som reservdel.

Vilken dinapp ska jag välja?
Till Bambino Thirsty Baby! Nappflaskor (250 ml och 330 ml) finns tre olika dinappar. Välj dinapp beroende på vilken vätska du ger till ditt barn.

Bambino Variable Flow: Dinappen har en öppning som ett kryss. Flödet i dinappen varierar beroende på vätskans tjocklek och barnets sugstyrka. Anpassad för vatten, bröstmjölk ersättning och välling.

Bambino Medium Flow: Dinappen har en öppning som ett hål. Anpassad för välling.

Bambino Fast Flow: Dinappen har en öppning som en skåra. Anpassad för fullkornsvälling.

Nu finns även dem nya Thirsty Baby! DINAPPAR i storlekarna MEDIUM FLOW och FAST FLOW. MEDIUM FLOW är särskilt anpassad för välling, och FAST FLOW för fullkornsvälling.

PVC, BPA eller Ftalater – finns det i era produkter?
Nej, vi använder varken PVC, BPA eller det mjukgörande medlet Ftalater i våra produkter eller förpackningar.

Hur fungerar Bambino Squeezy spoon?
Skeden skruvas direkt på klämpåsen. När du sedan klämmer på påsen kommer purén ut på skedbladet. Skeden passar de flesta klämpåsarna på marknaden.

Varför är Bambino Starter Spoon & Fork vinklade?
Besticken är ergonomiskt utformade för att underlätta för små barn som vill lära sig äta själva.
De är gjorda för högerhänta. Oftast är det så att små barn använder båda händerna lika mycket. Besticken måste användas med skeden i höger hand och gaffeln i vänster hand för att vara användbara.

Villkor
Handla & Betala

1. För att kunna handla i Bambinos webshop måste du vara bosatt i Sverige och vara över 18 år.

2. När du har hittat en produkt du vill köpa klickar du på ”Lägg mig i varukorgen” för att lägga produkten i varukorgen. På samma sätt lägger du till ytterligare produkter i din varukorg.

3. Om du vill ändra antal eller ta bort någon produkt ur varukorgen klickar du på den gröna varukorgsymbolen högst upp i högra hörnet. Där kan du justera innehållet i din varukorg.

4. Efter att du har lagt alla produkter du önskar köpa i varukorgen går du till Kassan genom klicka på ”Gå till kassa” i din varukorg.

5. Läs Köpvillkoren och klicka i att du accepterar dem.

6. Fyll i dina kunduppgifter och välj betalningsmetod.

7. Kontrollera att alla uppgifter är rätt ifyllda och välj ”Fortsätt”. Då kommer du till en sammanställning av din order, där du kan välja att gå tillbaka om du vill ändra något eller klicka på ”Bekräfta din order”.

8. När du bekräftar din order hanteras din betalning enligt villkoren för det betalningssätt du har valt.

9. När köpet är klart skickas en orderbekräftelse till den e-postadress som du angivit som bekräftar att vi har mottagit din order.

10. Du får ytterligare ett mail när ordern skickas till dig och ett när paketet finns att hämta på ditt postombud.

Betalningssätt
Du kan välja mellan olika betalningssätt från Klarna: Få först. Betala sen, Dela upp, Betala Direkt, Banköverföring och Kort.

Här hittar du våra kompletta köpvillkor.

Frakt & Leverans

Leveransvillkor
Alla priser visas inklusive moms. Fri frakt på alla köp över 200 kr. Frakt på 39 kr tillkommer order understigande detta värde. Leveranser sköts främst av PostNord. Vi skickar dina varor samma dag om du lägger beställningen före kl 12:00 helgfria vardagar. Bambino levererar inom Sverige. Fraktkostnaden framgår alltid som en del av den totala ordersumman. Löser du inte ut ditt paket debiterar vi en hanteringsavgift på 250 kr. Inom Sverige tar en leverans cirka 3 arbetsdagar.

Leveransstatus
När din order har tagits emot får du alltid en orderbekräftelse från oss via e-post. Kontrollera din skräppost om du inte får vår orderbekräftelse, den kan ha fastnat i ditt skräppostfilter. Om du har beställt en produkt eller färg som är slut tar vi kontakt med dig via e-post för att höra hur du vill göra.

Leveransförsening
Om en leveransförsening uppstår kontaktar vid dig. Då har du som kund rätt att avbryta köpet. Det gör du genom att skicka e-post till bambinoshop@bambino-mam.se och meddela att du vill häva köpet. Då återbetalar vi hela orderbeloppet. Pengarna blir synliga på ditt bankkonto efter max 14 dagar.

Transportskada
Om ditt paket eller någon produkt är skadad när du får det ber vi dig att omedelbart anmäla detta till bambinoshop@bambino-mam.se. Ingen del av den skadade produkten får användas. Spara också allt emballage och ta gärna en bild på hur det såg ut när du packade upp paketet/produkten. Bifoga bilden när du anmäler skadan till bambinoshop@bambino-mam.se. Använd returnotan som bifogats med ditt paket när du skickar tillbaka paketet. Den finns även att skriva ut här. Har du ytterligare frågor kontakta: bambinoshop@bambino-mam.se

Leveranssätt
Leveranser sköts främst av PostNord. När ditt paket finns att hämta får du en avi från ditt lokala ombud. Är det ett litet paket kan du ha turen att brevbäraren tar med sig paketet ut till din brevlåda.

Här finner du våra kompletta köpvillkor.

Köpvillkor

Följande köpvillkor gäller för försäljning av barn- och babyprodukter (nedan kallade Produkterna) av Bambino-MAM AB, organisationsnummer 556392-2318, (nedan kallat Bambino), om inte annat särskilt överenskommits skriftligt mellan respektive kund (nedan kallad Kunden) och Bambino. Vid försäljning till konsument tillämpar Bambino de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning. Bambinos nätbutik (www.bambino.se) kallas nedan Bambino.se.

Beställning
Beställning av Produkterna sker via nätbutiken bambino.se. Bambino ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år).  All bildinformation ska ses som illustrationer, och kan ej heller garanteras återge varans exakta utseende och beskaffenhet. Vid eventuella felaktigheter i angivande av lagerstatus, förbehålls Bambino rätten att korrigera detta i efterhand. Detta innebär bland annat att om en Produkt i Bambino sortiment har utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är Bambino ej skyldig att tillhandahålla sådan Produkt oaktat att Kunden beställt densamma enligt ovan.

Leveransvillkor
På Bambino.se ingår alltid moms i angivet pris. Fraktkostnad tillkommer alltid vid beställning. Bambino levererar Produkterna i samarbete med Posten. Leveranstiden är normalt 1 till 3 arbetsdagar, beroende på om Produkterna finns på Bambinos lager eller om de beställs på begäran direkt från leverantörens lager. Produkternas aktuella lagerstatus står angivet på Bambino.se under varje specifik Produkt.

Bambino delar inte upp en leverans i flera sändningar. Vid beställning av restade produkter inväntas först leverans till Bambinos lager innan Kundens beställning skickas i en och samma leverans.

I de fall Kunden väljer att inte lösa ut beställda Produkter debiteras Kunden en hanteringsavgift på 250 kronor.

Om en leveransförsening uppstår meddelas Kunden via e-post eller telefonsamtal från Bambino. Kunden har alltid rätt att häva köpet vid leveransförseningar. Hävning av köp skall ske skriftligen via e-post till Bambinos kundtjänst. Bambino betalar tillbaka erlagt köpbelopp senast 14 dagar efter att skriftlig hävning har inkommit.

Bambino ansvarar för risken vid transport till Kunden, d.v.s. risken för att en produkt skadas eller kommer bort under transport till Kunden. Kunden står för risken vid eventuell retur till Bambino.

Kunden har ansvar att anmäla eventuell transportskada till Bambino genom returnota som bifogas i paketet inom 14 dagar. Kunden ansvarar för att avemballera och inspektera Produkternas skick snarast efter mottagandet. Vid transportskada får Kunden ej använda Produkten och Kunden måste behålla Produktens emballage, så att hela paketet och Produkten kan besiktigas vid handläggning av skadeärende.

Priser och betalning
De priser som anges på Bambino.se är inklusive moms. Fraktkostnad står med i totala kostnaden för Produkterna.

Kampanjerbjudanden på Produkter gäller så långt lagret räcker, om inget annat anges av Bambino.

Betalningssäkerhet
Bambino garanterar att de betalningsalternativ som erbjuds på Bambino.se är säkra. Bambino erbjuder en säker kortbetalning via DIBS och betalning mot faktura genom Klarna.

Säkerhet och sekretess
All hantering av Kundens uppgifter sker krypterat med högsta säkerhetsnivå. I samband med Kundens registrering och beställning godkänner Kunden att Bambino lagrar och använder Kundens uppgifter för att fullfölja sina åtaganden gentemot Kunden. Överföringen av personuppgifter sker krypterat via SSL. Lösenord angivna av Kunden sparas krypterade. Bambino dokumenterar viss kommunikation som Bambino har med Kunden via telefon eller e-post, för att kunna tillhandahålla den service som Kunden förväntar sig av Bambino.

Bambino kommer inte att lämna ut Kundens personuppgifter till tredje part. Enligt Personuppgiftslagen (PUL) har Kunden rätt att få den information som företaget har registrerat. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan Kunden begära att informationen ska rättas eller tas bort.

Ångerrätt
Kunden har alltid 14 dagars ångerrätt enligt Distansavtalslagen. Ångerrätten gäller endast om Produkten är i väsentligen oförändrat skick. Ångerfristen börjar löpa från den dag Kunden har tagit emot Produkten. Bambino betalar tillbaka erlagt köpbelopp senast 14 dagar efter att returnerad Produkt kommit Bambino till godo. Kunden står för fraktkostnad vid retur. Fraktkostnaden dras av vid återbetalningen av köpbeloppet.

Kunden skall returnera ångrad Produkt i originalförpackning med tillhörande emballage. Kunden ansvarar för risken vid returfrakt, risken innefattar bland annat att produkten skadas eller kommer bort under frakt.

Vid ångerrätt skall Bambinos egna frakthandlingar användas. Kunden får en returnota med i leveransen (den finns också här ) eller genom att kontakta bambinoshop@bambino-mam.se

Kunden skall fylla i Bambinos returnota och ange namn, kundnummer, bank samt kontonummer inklusive clearingnummer.

Garanti och reklamationsrätt
Bambino säljer alla Produkter med 3 års reklamationsrätt enligt konsumentköplagen.

Produktgarantin täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, d.v.s. fel som fanns i Produkten vid leverans. Fabrikationsfel skall konstateras av Bambino, varpå Kunden erhåller fri reparation alternativt ny Produkt. Produktgarantin gäller inte då Bambino ej kan hitta något fel på Produkten eller då Kunden har orsakat skadan själv. Produktgarantin gäller ej vid handhavandefel, felinställd produkt eller fel som uppstår vid eller efter egen förändring av Produktens funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av Produkten.

Kundens faktura eller kvittens gäller som garantibevis.

14 dagars öppet köp – vid obruten förpackning
Bambino ger Kunden 14 dagars öppet köp vid obruten förpackning. Produktens förpackning får ej vara skadad eller förstörd på något sätt. Om Produkten ej har en särskild förpackning utan levererades lös i ett paket får Kunden ej ha använt Produkten på något sätt. Samtliga märken, klisterlappar, etiketter etc. skall sitta kvar på Produkten. Produkten skall returneras i väsentligen oförändrat skick.

Vid öppet köp skall Bambinos egen returnota användas. Den bifogas vid leveransen och finns också här.

Reklamationer (frakthandling) och serviceärenden
Vid reklamationer, service- och garantiärenden skall Kunden kontakta Bambinos konsumentkontakt via e-post: konsumentkontakt@bambino-mam.se.

Vid reklamation skall Bambinos egna frakthandlingar användas. Kunden får frakthandlingarna genom att kontakta Bambinos konsumentkontakt. Bambino kan ej ersätta fraktkostnad om Kunden har skickat en reklamation på egen hand, utan att först ta kontakt med Bambinos konsumentkontakt.

Serviceärenden vid eventuella felaktigheter, skador och dylikt som Bambino inte svarar för skall betalas av Kunden, i enlighet med Konsumentköplagens eller Köplagens regler.

Vid reklamation skall Kunden skicka Produkterna till Bambino på adress Bambino MAM AB, Box 1144, 111 81 Stockholm. Kunden skall alltid vända sig till Bambinos konsumentkontakt för att få frakthandlingar.

Tvister och lagval
Så här gör du en reklamation till Bambino.

På dessa köpvillkor skall svensk rätt tillämpas. Vid eventuell tvist följer Bambino Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

Vid frågor gällande Bambinos köpvillkor hänvisas Kunden till Bambino via e-post: bambinoshop@bambino-mam.se eller telefon 08-545 180 72.

Ångerrätt & Returer

På Bambino hoppas vi förstås att du ska vara nöjd med dina nya produkter. Du har dock alltid rätt att returnera en eller flera produkter inom 14 dagar från det att du har mottagit ditt paket. Produkterna måste vara oanvända i obruten originalförpackning. Alla etiketter måste sitta kvar. Du betalar själv portot för frakten tillbaka till Bambino. Tänk på att förpacka väl så att inte produkterna skadas.

Har du betalat med kort sätts retursumman in på det bankkonto som är kopplat till kortet. Vid betalning med faktura via Klarna räknar du själv ut det nya beloppet och betalar detta till Klarna. Det skickas alltså inte ut en korrigerad faktura från Klarna utan förfallodatum är det som står på fakturan som medföljde ditt paket. Kontakta gärna oss via bambinoshop@bambino-mam.se om du är osäker på hur mycket du ska betala. Kom ihåg att alltid betala fraktkostnaden även om du returnerar samtliga varor.

Här finner du våra kompletta köpvillkor.