Toppenkul tävling!

Kul att du hittat hit! För att delta i tävlingen ska du svara på frågorna och fylla i dina uppgifter. Kampanjen pågår till och med 31 januari 2020. Vi utser 20 vinnare av årsprenumerationer på Min Bio till ett värde av 468 kr/st. Vinsten levereras i form av ett digitalt presentkort på Min Bio via Go Gift.

Fyll i för en chans att vinna presentkort på Min Bio!

  • Motivera varför du borde vinna med max 100 tecken!

Genom att delta i tävlingen så godkänner du villkoren.

Tävlingen anordnas av Bambino Mam AB, Box 1144, 111 81, Stockholm och pågår under perioden 9 augusti 2019 till den 31 januari 2020. Vi utser 20 vinnare av årsprenumerationer på Min Bio till ett värde av 468 kr/st. Presentkortet till MinBio årsabonnemang (12 mån.) kan lösas in i upp till 36 månader. För att delta ska du vara en fysisk person som har fyllt 18 år och är bosatt i Sverige. Vinnarna kontaktas per mail senast den 15 februari 2020 och publiceras även på vår facebooksida @BambinoSverige. En jury kommer välja 20 vinnare som svarat rätt på frågan samt lämnat de bästa motiveringarna. Juryn består av representanter från Bambino Mam. Juryns beslut kan inte överklagas. Vinsterna i tävlingen kan inte bytas mot kontanter eller andra produkter. Vinnarna svarar för eventuell vinstskatt.

Bambino Mam AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i samband med tävlingen. Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att administrera tävlingen genom att t.ex. publicera vinnarna, leverera vinsterna och kommunicera med dig som deltagare. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig. De personuppgifter som behandlas är kontaktuppgifter. Uppgifterna sparas till dess alla vinnare kontaktats och fått sin vinst skickad till sig, dock som längst till den 30 juni 2020 om inget annat godkänts. Har du frågor om vår personuppgiftsbehandling kan du kontakta oss på konsumentkontakt@bambino-mam.se. I samband med att vi behandlar dina personuppgifter kommer de att överföras till våra leverantörer av IT-system och marknadsföringstjänster. Vi säkerställer att samtliga mottagare behandlar dina personuppgifter för de ändamål som anges här och att de tillämpar lämpliga säkerhetsåtgärder vid behandlingen. Överföringen till sådana mottagare är nödvändig för våra berättigade intressen. Du är inte skyldig att lämna dina personuppgifter. Om du väljer att inte lämna dina personuppgifter kan du dock inte delta i tävlingen. Du kan närsomhelst begära tillgång till, rättelse, begränsning, radering, överföring av dina uppgifter till annan personuppgiftsansvarig, av dina personuppgifter. Observera att om du begränsar vår behandling av dina personuppgifter så kan inte vi utföra vårt åtagande och därmed säkerställa att du kan delta i tävlingen. Du har även rätt att närsomhelst inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.