När kan jag börja med smakportioner?

När barnet har fyllt sex månader behöver man komplettera bröstmjölken/ersättningen med annan föda för att barnet ska få i sig alla näringsämnen och täcka sitt energi- och järnbehov.

Det grundläggandet rådet är att långsamt introducera smakportioner för barnet från cirka sex månaders ålder, samtidigt som barnet fortsätter att få bröstmjölk eller modersmjölksersättning.

En del barn visar intresse för annan mat redan före sex månaders ålder och då går det bra att låta barnet smaka mycket små smakprov, men tidigast från fyra månaders ålder. Smakproven bör vara så små att de inte konkurrerar med måltiderna av bröstmjölk eller modersmjölksersättningen.

Antonia Stålros, Sjuksköterska Bambino MAM